logó_fehér

Späť na hlavnú stránku

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR (General Data Protection Regulation)

je v spoločnosti Best Step s.r.o. ( ďalej len “prevádzkovateľ” ) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len “Zákon”).

1. Práva dotknutých osôb

Bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na: prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie (právo “na zabudnutie”), na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie na automatizované spracúvanie vrátane profilovania, na obmedzenie spracúvania, na podania sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

1.1. Práva dotknutých osôb, podľa NARIADENIA
1.2. Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva a aký je postup prevádzkovateľa pri napľňaní práv dotknutej osoby,
1.3. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov,
1.4. Vzor tlačiva na “Uplatenie si práva dotknutej osoby”.

2. Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spracúvania osobných údajov spravodlivo a transparentne si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencií spracovateľských operácií, a o účeloch spracúvania osobných údajov.
Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osobe spoločnosť Best Step s.r.o. poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

2.1. Informačná povinnosť – archív
2.2. Informačná povinnosť – Uplatnenie si práva dotknutou osobou
2.3. Informačná povinnosť – Boj proti legalizácií prijmov z trestnej činnosti
2.4. Informačná povinnosť – Zmluvný vzťah
2.5. Informačná povinnosť – Vedenie účtovníctva
2.6. Informačná povinnosť – Evidencia dotazníkov pre účely možnej spolupráce

Kontaktný fromulár

V prípade, ak ste označili tie políčka, ktoré sa týkajú založenia firmy v Maďarsku alebo iných právnych služieb v Maďarsku, Vaše údaje postúpime advokátskej kancelárii Bérdi Erika Ügyvédi Iroda (sídlo: 1024 Budapest, Rómer Flóris u.8.), s čím ste prijatím Zásad o ochrane osobných údajov súhlasili. Advokátska kancelária bude Vaše údaje spracovávať v súvislosti so zodpovedaním Vašich otázok, resp. uspokojenia Vašich dotazov.

Súbory cookie

Pri prehliadaní webovej stránky https://madarskafirma.sk/ ukladáme do Vášho počítača súbory cookies, čiže malé, osobitné textové informačné súbory. Nepoužívame žiadne také súbory cookies, ktorých uloženie do Vášho počítača je povinné. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že súbory cookies zvyšujú funkčnosť webovej stránky, v našom prípade umožňujú jednoduchšiu úpravu stránky.

Aké súbory cookies používame?

Výlučne také cookies, ktoré sme povinní v každom prípade ukladať, a bez ktorých by portál nedokázal fungovať. Sú to tzv. technicky nevyhnutné súbory cookies.

Tieto súbory cookies sme oprávnení používať aj bez Vášho súhlasu.

  • súbory cookies, ktoré ukladajú Vami poskytnuté údaje a tieto sa automaticky vymažú z Vášho počítača po zatvorení prehliadača. Tieto súbory cookies slúžia výlučne na identifikáciu
    Vášho počítača, neobsahujú žiadne osobné údaje.
  • súbory cookie používame na prispôsobenie užívateľského rozhrania na ukladanie užívateľských preferencií súvisiacich so službou, ktoré nie sú spojené s inými trvalými identifikátormi, ako sú napríklad užívateľské mená (napríklad cookies týkajúce sa zvoleného jazyka).

Existujú také cookies, ktoré môžeme používať výlučne na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu. Sú to nasledovné:

  • Cookies pre zlepšenie výkonu: Zhromažďujú údaje o tom, akým spôsobom využívate webovú stránku. Používame Google Analytics cookies, aby sme čo najlepšie porozumeli správaniu a vlastnostiam našich zákazníkov: ktoré podstránky navštevujú, s akou pravidelnosťou a na ako dlhú dobu. Tieto cokokies identifikujú iba váš počítač, zhromažďovanie údajov je anonymné.
  • Funkcionálne cookies: Umožňujú, aby si portál zapamätal vaše predchádzajúce nastavenia, poskytujúc tým na mieru šité služby na čo najvyššej úrovni. Môžu obsahovať aj také osobné údaje, ktoré ste zadali na našej stránke.
  • Cielené cookies: Umožňujú, aby sme na vašej stránke zobrazovali cielené, relevantné reklamy. Tieto cookies vám navyše umožňujú pripojiť sa k sociálnym sieťam. Tieto cokokies identifikujú iba váš počítač, zhromažďovanie údajov je anonymné.

Využívame remarketingové služby, napríklad aj Google AdWords remarketing službu preto, aby sme vám mohli doručiť na mieru šité reklamy. Tieto súbory cookies môžete zakázať v nastaveniach predvolieb reklám Google podľa pokynov. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov pri inzercii spoločnosti Google nájdete na: https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?visit_id=637520101442595953-3272667074&rd=1

Kontaktné údaje

Adresa

Best Step s.r.o.
Komenského 11.
945 01 Komárno
Slovensko

Telefón

Slovenský, český a maďarský:
+421 903 530 166
Anglický: +36 70 366 9777
Nemecký: +36 70 703 1703

Naša webová stránka je dostupná aj v iných jazykoch | Our website is available in other languages

Čeština

Magyar

Best Step s.r.o. | 2021 | Všetky práva vyhradené | Zásady ochrany osobných údajov