Založenie spoločnosti a účtovníctvo

Služby

Založenie obchodnej spoločnosti v Maďarsku

V Maďarsku je pre založenie spoločnosti potrebná spoluúčasť advokáta alebo notára.

V prvom kroku je potrebné určiť právnu formu spoločnosti, pri čom Vám pomoc poskytne náš kompetentný advokát a účtovný partner. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá môže byť jednoosobová alebo viacosobová je minimálna výška základného imania 3.000.000,- Ft. V prípade uzavretej spoločnosti nesmie byť základné imanie nižšie ako 5.000.000,-Ft. Základné imanie verejne fungujúcej akciovej spoločnsoti nemôže byť nižšie ako 20.000.000,- Ft. V prípade komanditnej spoločnosti a verejnej obchodnej spoločnosti zákon nevyžaduje minimálne základné imanie. V Maďarsku existuje možnosť na zjednodušené konanie, ktoré sa uskutočňuje na základe vzorovej zakladateľskej listiny, v tomto prípade je zaregistrovanie spoločnosti otázkou niekoľkých dní.

V prípade ak člen spoločnosti, alebo jej konateľ nedisponuje maďarskou adresou, resp. v prípade právnickej osoby maďarským sídlom alebo prevádzkou, podľa zákona musí byť určená osoba splnomocnená na doručovanie. V takomto prípade poskytuje našim klientom zákonom stanovené poverenie na doručovanie, ktoré je potrebné počas konania spoločnosti, naša partnerská advokátska kancelária.

Dokumenty sa predkladajú na Obchodný súd v elektronickej podobe, je to úlohou zastupujúceho advokáta. Obchodný súd po registrácii pošle elektronicky daňové identifikačné číslo spoločnosti a rozhodnutie o zápise, ktorými spoločnosť môže otvoriť bankový účet v peňažnej inštitúcii podľa vlastného výberu.

Naša partnerská advokátska kancelária vybavuje aj ostatné právne záležitosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci pôsobenia obchodnej spoločnosti, ako napríklad zmena konateľa, sídla a pod.

Služby spojené s administratívou a fungovaním spoločnosti

Obchodná spoločnosť môže zahájiť svoju činnosť zápisom do obchodného registra, týmto sa však spoločnosť ešte nedostala na koniec povinností spojených s jej založením. Naša kancelária a partnerská kancelária, v prípade, ak o to budete mať záujem, Vás budú aj ďalej držať za ruku a počas fungovania spoločnosti Vám poskytne pomoc pri každodennej administratíve, fungovaní, či už ide o vymáhanie pohľadávok, uzatvorenie zmlúv so zamestnancami, obchodnými spoločnosťami, vyhotovenie všeobecných obchodných podmienok atď.

Do okruhu ďalších poskytovaných služieb patrí napríklad:
• Zrušenie obchodnej spoločnosti: likvidačné konanie, konkurzné konanie, bankrot
• Premena obchodnej spoločnosti
• Založenie a modifikácia civilných organizácií
• Zabezpečenie ochrany osobných údajov
• Poradenstvo v každodennom fungovaní spoločností, pripomienkovanie zmlúv, príprava interných predpisov
• Vyhotovenie pracovných zmlúv, výziev, výpovedí
• Registrácia ochranných známok
• Kúpa a predaj nehnuteľností
• Verejné obstarávania
• Due diligence, M&A

Iné administratívne služby

Naša kancelária spolupracuje aj so spoločnosťou poskytujúcou sídlo, v prípade ak je potrebné zabezpečiť pre vznikajúcu spoločnosť sídlo, dokážeme Vám poskytnúť pomoc aj v tomto smere. V Maďarsku musia mať všetky firmy tzv. “firemnú bránu”- táto umožňuje udržiavanie elektronickej komunikácie s príslušnými úradmi, firemnú bránu je povinný otvoriť konateľ spoločnosti, je k tomu potrebné maďarské daňové identifikačné číslo, v čom Vám v prípade potreby tiež dokážeme pomôcť.

Udržiavanie kontaktov s úverovými spoločnosťami.

Bohatstvo bez múdrosti vedie často ku katastrofe.

– Dan Brown

Vyžiadajte si od nás na mieru šitú cenovú ponuku!

Štruktúra každej spoločnosti, každé podnikanie, jej ciele sa navzájom líšia, tak ako neexistujú ani dvaja rovnakí klienti.

Kontaktujte nás a my spravíme všetko v záujme toho, aby sme poskytli najlepšie riešenie pre Vašu spoločnosť.

Obchodná politika

Naša 12 rokov fungujúca kancelária, a s ňou spolupracujúci partneri, má rozsiahle medzinárodné kontakty. Poskytujeme komplexné služby predovšetkým spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam pôsobiacim v regióne strednej Európy, vrátane Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Väčšina našich partnerov má v záujme rozšíriť pôsobenie svojej dobre fungujúcej spoločnosti aj do ďalších krajín. V takom prípade potrebujú spoľahlivých partnerov, ktorí poznajú štruktúru, predpisy, inštitucionálny systém a ekonomické špecifiká danej krajiny, a na ktorých je možné stále sa spoľahnúť pri fungovaní novozaloženej spoločnosti.
Naša spoločnosť venuje osobitnú pozornosť tomu, aby nepretržitým sledovaním neustále sa meniace zákonov a trhových zmien poskytovala domácim i zahraničným klientom požadované služby a udržiavanie kontaktov, ako ich korektný a stabilný partner.

V prípade zahraničných klientov sú naše služby rozšírené o vybavovanie ďalších záležitostí. Na základe našich skúseností je o to v prípade zahraničných klientov vážny dopyt z dôvodu administratívnych, právnych a iných rozdielov, ktoré v iných krajinách nie sú známe, resp. sú málo známe.

Spoločnosť Best Step s.r.o. nie je oprávnená na poskytovanie právnických služieb. Založenie spoločnosti v Maďarsku, resp. právne poradenstvo v záležitostiach spadajúcich pod maďarské právo, ako aj iné právnické služby poskytuje naša partnerská advokátska kancelária, ktorá je členom Maďarskej advokátskej komory.

Máte ďalšie otázky?

V prípade záujmu o cenovú ponuku alebo o bližšie informácie vyplňte prosím nižšie uvedený formulár.

9 + 3 =

Kontaktné údaje

Adresa

Best Step s.r.o.
Komenského 11.
945 01 Komárno
Slovensko

Telefón

Slovenský, český a maďarský:
+421 903 530 166
Anglický: +36 70 366 9777
Nemecký: +36 70 703 1703

Naša webová stránka je dostupná aj v iných jazykoch | Our website is available in other languages

Čeština

Magyar

Best Step s.r.o. | 2021 | Všetky práva vyhradené | Zásady ochrany osobných údajov